Ópályiak Baráti Köre Egyesület

Az 1989-90-es rendszerváltás után öt év kellett, hogy létrejöjjön az egyesület. Ekkorra kristályosodott ki mi lehet egy civil szervezet szerepe egy kis faluban.
Baráti Kör? Barátok köre? Kik ezek? Mit akarnak? Szokatlan volt a rendezkedés, a civil élet, a civil szervezet megjelenése Ópályiban, korábban minden egyszerűbbnek tűnt. Mindent megmondtak, hogy mit hogyan kell csinálni! 1990-tõl új világ kezdődött. Magunknak kellett kitalálni, hogy mit is akarunk. Sok-sok vitával fűszerezett beszélgetés során körvonalazódott mi lesz az Egyesület célja. Egyetlen mondat az alapszabályból elárulja mit terveztek a Baráti Kör tagjai.
Ópályi múltjának feltárása, jelenének, jövőjének alakítása az élet minden területén, így szólt a vezérgondolat.
És elkezdtük a munkát az “élet minden területén”. Meglepetésünkre a hatalom nem állt mellénk. Ugyan a “hatalom” ellenséget, riválist látott bennünk. Nem is lehetett mást várni a múlt rendszer emlőin felnőtt hatalmon lévőktől. Eleinte a falu lakói is kétkedve fogadtak bennünket, de egy kis idő után egyre többen vettek részt rendezvényeinken lettek támogatóink.
Elkezdtük a felkészülést az Ópályiak Világtalálkozójára
Megalakítottuk a Horpácsik János néptánccsoportot
Elindítottuk az Ópályi Hírlapot.
Létrehoztuk a Mazsorett csoportot és a Modern Tánc csoportot 2002-ben az alapító elnök, Erdélyi Miklós polgármester lett. Ezzel új irányt vett a Baráti Kör működése is. Az eddig elzárkózó hatalom helyett új elgondolás valósult meg. A Baráti Kör által elért eredmények a falu szerves részévé váltak. A mazsorett és a modern tánccsoport működtetését átadtuk az Általános Művelődési Központnak. A Baráti Kör pályázatával, most már önkormányzati támogatással, létrejött a Teleház, melynek vezetője Nagy Zoltánné Ica lett. Egyre nagyobbakat álmodtunk, egyre több dolgot valósítottunk meg.
Elkövetkezett az alapszabály módosításának ideje.
Elgondolásunk szerint bővíteni szerettük volna a tevékenységi körünket szociális és kulturális téren egyaránt. Több barátunk nem értett egyet velünk, emiatt elhagyták körünket. Alapszabályunkat módosítottuk, egyesületünk közhasznú lett.
A teleház vonzóvá vált a fiatalok számára.
Fénymásolási, faxolási, internetezési és játéklehetőséget kaptak. Később a falugazdász is itt fogadta a gazdákat. Igazi közösségi színtérré válta a Teleház. Az Észak-alföldi régióba a Teleházak Icát választották elnöknek, így Ópályi lett a Régióközpont.
Az Úniós csatlakozás közeledtével, majd azt követően egyre többet foglalkoztunk pályázatírással. Elindítottuk roma integrációs programot, melyet a képviselő testület elfogadott. Kezdeményeztük a település távlati fejlesztés koncepciójának elkészítését, melyet a képviselő testület szinte magáévá tett.
Nemzetközi unió konferenciát szerveztünk a romániai Gencs település civil szervezetével. Nagy szerepünk volt a hivatalos testvér települési kapcsolat létrehozásában Ópályi és Érkávás között. Az Ópályiak Baráti Köre Egyesület bemutatása (a nemzetközi kapcsolatok ápolása terén) Az Ópályiak Baráti Körét 1995 májusában alakítottuk, falunk és térségünk fejlesztése érdekében. Egyesületünk alapvető célja: „Ópályi község múltjának feltárása, jelenének, jövőjének alakítása az élet minden területén
A mátészalkai kistérség turisztikai, terület és vidékfejlesztésének elősegítése”(idézet az alapszabályból).
Egyesületünk 1995-ben alakult.
Megalakulásunk óta felelevenítettük a népi hagyományokat az alábbi területeken:
-népi tánc együttest alakítottunk
-népi zenekart alakítottunk
-felelevenítettük a farsangi hagyományokat
-hagyományt teremtetünk az aratás fortélyainak bemutatásából
-teleházat hoztunk létre és működtetünk 1999 óta, mely teret biztosít a fiataloknak, valamint segíti a település 14 civilszervezetének forrásteremtési kapacitását Hagyományt teremtettünk az Aratófesztivál rendezvényeivel, melyet 2oo9-ben tizenötödik alkalommal rendeztünk meg.
Kiépítettük kapcsolatunkat az egyházakkal. Felújítottuk a református templom orgonáját, részt vettünk a katolikus templom harangjának felújításához szükséges pénzügyi alapok megteremtésében. Magánszemélyek bevonásával létrehoztuk az „Ópályiakért” Alapítványt, melynek célja a tehetséges és szociálisan rászorult gyermekek felkarolása.
Kulturális kapcsolat alakult ki a lengyelországi Dukla település civil szervezetével, és sikeres együttműködés kezdődött a sport, illetve tánccsoportok között is. Több alkalommal sikerült adományt szereznünk Holland civilszervezetek bevonásával. A határ közelségének eredményeként folyamatosan kerestük a lehetőségét a Partium és Kárpátalja területeinek civil képviselőivel is.
Kapcsolatot tartunk a „Vidék Parlamentjé”-vel, a Falu és Városvédők Szövetségével, a Teleház Szövetséggel. Folyamatosan megjelentetjük az „Ópályi Hírlapot”. Létrehoztuk falunk neves táncos-juhászáról, Horpácsik Jánosról elnevezett néptánc együttest. 1997-ben megalakítottuk a Cinkés népi zenekart. 1999-ben a település civilszervezetei, az önkormányzat és más szponzorok támogatásával sikeresen pályáztunk teleház létrehozására. 2003 óta, és már azelőtt is felkaroltuk a kisebbség problémáit. Segítségünkkel létrejött Ópályi Cigányokért Egyesület.
2004-ben ,,Roma Integrációs Programot” készítettünk, melyben prioritásként szerepel a cigány népi hagyományok felkutatása és ápolása.
1989 óta van kapcsolatunk határon túli szervezetekkel, Unión kívül és belül.
Baráti kapcsolatot építettünk ki a Partium határmenti részén található Gencs községben működő Szent Balázs Alapítvánnyal, Kárpátalján Dercen és Bereszász településeken működő civilszervezetekkel. A derceni Gyöngyösbokréta néptánccsoport fellépése rendszeresen színesíti rendezvényeinket. A beregszászi civilszervezettel együtt gondolkodunk településeink turisztikai célponttá fejlesztésén.
A romániai Gencs településsel több közös projektet bonyolítottunk már le. Közös projektjeink jelentős mértékben hozzájárultak a nemzettudat elősegítéséhez. Az esélyt a NCA Nemzetközi Kapcsolatok Kollégiuma adja kapcsolataink fejlesztésére, elmélyítésére.
Az NCA Nemzetközi Kollégiuma támogatásával az alábbi projekteket valósítottuk meg, illetve vannak jelenleg is megvalósítása alatt:
-,,Határtalan lehetőségek” Uniós pályázati lehetőségeket ismertettünk Gencsen és a térségben működő civilszervezeteknek
– ,,Működünk mert együtt működünk” címmel 2 programot bonyolítottunk le, szüreti felvonulást és bált szerveztünk Gencsen, és Nemzetközi ,,csigatészta készítő” fesztivált Ópályiban
-,,Természet-táj –kultúra-ember” tanulmányút, hagyományok ápolása Kárpátalján és Szatmárban címmel szerveztünk kirándulást a Vereckei hágóhoz és a szatmári kulturális emlékhelyekhez
-,,Sikeres együttműködés határok nélkül” címmel Nagykárolyban, a partiumban Teleházakat működtető civilszervezeteknek mutattuk be a hazai Leader+ programban lebonyolított sikeres projektjeinket, és gondolkodtunk a Vidékfejlesztési források hatékonyabb kihasználásán határon innen és túl.
-,,Határtalan lehetőségek II” címmel INTERREG pályázatok beadására készítettük fel a beregszászi járás civilszervezeteit
-PHARE CBC Románia- Magyarország program keretében ,,interkultúrális” tanulás folyik jelenleg a Domahidi Kraszna Közösségi Egyesület és Egyesületünk konzorciumi együttműködésében. Egyesületünk Domahidán népi táncot tanít, a Domahidai Kraszna Közösségi Egyesület tagjai ikonfestészetet tanítanak Ópályiban.
-,,Határtalan lehetőségek III” civilszervezetek forrásteremtési lehetőségei ..címmel 2009. májusában zárult projektünk, melynek keretében a nagykárolyi tréning során felmerült projektötleteket fejlesztettük tovább. Itt újabb kapcsolatot sikerült kiépítenünk a kárpátaljai Nevetlen település civilszervezetivel és intézményeivel.
2008-ban, Egyesületünk ifjúsági tagozata kapcsolatépítést kezdeményezett a Szatmári Híd Egyesülettel. Az Egyesület célcsoportja a fiatal, 30 év alatti korosztály. Mivel a nevükben is benne van, hidat szeretnének képezni a két ország fiataljai között, és e ,,Híd „ szerepet a határ magyar oldalán Egyesületünk tölti be. Több közös programot bonyolítottunk le eddig, mely mindig óriási közösségi élményt nyújtott a fiataloknak. Eddigi legnagyobb álmuk, melynek keretében megtervezésre került a Partiumi HID Fesztivál megrendezése.
-Kárpátalja, Magyarország és a Partium 30 év alatti fiatal korosztályának szervezésében, számítva ezen korosztály aktív részvételére a Patiumi HÍD Fesztivál megszervezése.