A tartalomból:

 • Jövőre 720 éves Ópályi
 • Árvíz és belvíz helyzet
 • Kulturális hírek
 • Állampolgári eskütétel. Lehet, hogy utóljára?
 • Teleszöv hírek
 • Teleházi hírmondó
 • Jókai Mór Általámos Iskola beszámolója
 • Iskolai Ki-Mit-Tud?
 • Főkapitányi fórum Ópályiban
 • Fejlesztési koncepció 10 évre
 • Határtakarítás Ópályiban
 • Sport
 • Megújult a Jeremcsuk László polgárőr egyesület
 • Az Oltalom Diakóniai Szolgálat működéséről

 

 

 

 

A pályázatot az Európai Unió támogatja a „Magyarország- Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013” keretében.

A projekt teljes költségvetése: 131 983 €, melyből az Európai Unió finanszírozása 107 666,38 €. A fennmaradó részt a tagországok társfinanszírozása, valamint a kedvezményezettek önereje biztosítja.

A pályázat célja: határon átnyúló kommunikáció javítása közösségi hozzáférési pontok létrehozásával és fejlesztésével

A pályázat célkitűzései:

- Közösségi hozzáférési pontok létrehozása és fejlesztése a célrégiókban
- A digitális írástudás elsajátítása és fejlesztése a hátrányos helyzetű célcsoportok felzárkóztatása érdekében
- közösségi hálózati stratégia kidolgozása a projekt fenntarthatósága érdekében

Bővebben...

 


Szakmai beszámoló
a 2012. évben megvalósított közművelődési  tevékenységekről

Ópályiban 2011. április 01. óta az Ópályiak Baráti Köre Egyesület látja el a közművelődési feladatokat.

A Művelődési Ház a lakosság minden rétegének művelődését, szabadidejének hasznos eltöltését szolgálja. A társasági élet kulturális feltételeit hivatott biztosítani.

Kultúra közvetítő és közösségszervező intézményként legfontosabb célja és feladata, hogy a közösségi értékek gyűjtőhelyeként kulturális kezdeményezések befogadásának és gondozásának helyszíneként és szakmai műhelyként fogalmazza meg a helyi társadalomban betölthető szerepét.

A településen működő civilszervezetekkel, intézményekkel, egyházakkal együttműködésünk jó, közösen segítjük egymás munkáját.

Bővebben...

 

 

Ópályi község képviselő testülete elhatározta a település rendezési terv felülvizsgálatát. A legutóbbi fejlesztési koncepciót éppen tíz évvel ezelőtt készítette az Ópályiak Baráti Köre Egyesület civilek bevonásával, amit az akkori képviselő testület el is fogadott.  Ez jelentette alapját a fejlesztéseknek. Azóta számos  elgondolás megvalósult, de a felgyorsult élet megköveteli a változásokhoz való alkalmazkodást. Sok szabályozási elem idejét múlta, több fejlesztés elképzelés meg most lett aktuális.  Legsürgetőbb a temető bővítése, de igény merült fel sport és szabadidős célú területek kijelölésére is. Folyamatban van egy pályázat fedett lovarda megvalósítására, de nem mondtunk le az agárpálya megépítéséről sem.

A fejlesztési koncepció kidolgozását most is az Ópályiak Baráti Körére bízta a képviselő testület. Első alkalommal a rendezési terv készítője, Kulcsár Attila a Megyei Építész Kamara elnöke, építész tervező beszélt a falugyűlésen a rendezési terv fontosságáról. Ezt követően egyházi vezetők, civilek, intézményi dolgozók, képviselők, vállalkozók és intézményvezetők előtt ismertette Erdélyi Ilona, vidékfejlesztő szociális munkás az évek óta összegyűjtött fejlesztési elképzeléseket. A párbeszéddé alakult műhelymunka résztvevői közül többen elmondták elképzeléseiket milyen falut is szeretnének. Legtöbben egy élhető, biztonságos virágos, fiatalokat megtartó faluban szeretnének élni. Ennek legfőbb akadályát a nagyszámú kisebbségben látják. Az egyik fiatal gazda kérte az állattenyésztéshez kapcsolódó szabályok lazítását, mert ő itt szeretné megélhetését biztosító vállalkozását működtetni.

A fejlesztési koncepció rövidesen a képviselő testület elé kerül, annak elfogadása után folytatódik a rendezési terv és a helyi építési szabályzat szakemberek által történő előkészítése, melynek végleges változatát a képviselő testület fogja szentesíteni. A terv várhatóan az elkövetkező tíz évben nem kerül terítékre, ebből következően nagy gondosságot és előrelátást igényel annak előkészítése.

Erdélyi Miklós
polgármester


(a megbeszélés pillanatai a Teleház előadó termében)

 
További cikkeink...