Szakmai beszámoló
a 2012. évben megvalósított közművelődési  tevékenységekről

Ópályiban 2011. április 01. óta az Ópályiak Baráti Köre Egyesület látja el a közművelődési feladatokat.

A Művelődési Ház a lakosság minden rétegének művelődését, szabadidejének hasznos eltöltését szolgálja. A társasági élet kulturális feltételeit hivatott biztosítani.

Kultúra közvetítő és közösségszervező intézményként legfontosabb célja és feladata, hogy a közösségi értékek gyűjtőhelyeként kulturális kezdeményezések befogadásának és gondozásának helyszíneként és szakmai műhelyként fogalmazza meg a helyi társadalomban betölthető szerepét.

A településen működő civilszervezetekkel, intézményekkel, egyházakkal együttműködésünk jó, közösen segítjük egymás munkáját.

Bővebben...

 

 

Ópályi község képviselő testülete elhatározta a település rendezési terv felülvizsgálatát. A legutóbbi fejlesztési koncepciót éppen tíz évvel ezelőtt készítette az Ópályiak Baráti Köre Egyesület civilek bevonásával, amit az akkori képviselő testület el is fogadott.  Ez jelentette alapját a fejlesztéseknek. Azóta számos  elgondolás megvalósult, de a felgyorsult élet megköveteli a változásokhoz való alkalmazkodást. Sok szabályozási elem idejét múlta, több fejlesztés elképzelés meg most lett aktuális.  Legsürgetőbb a temető bővítése, de igény merült fel sport és szabadidős célú területek kijelölésére is. Folyamatban van egy pályázat fedett lovarda megvalósítására, de nem mondtunk le az agárpálya megépítéséről sem.

A fejlesztési koncepció kidolgozását most is az Ópályiak Baráti Körére bízta a képviselő testület. Első alkalommal a rendezési terv készítője, Kulcsár Attila a Megyei Építész Kamara elnöke, építész tervező beszélt a falugyűlésen a rendezési terv fontosságáról. Ezt követően egyházi vezetők, civilek, intézményi dolgozók, képviselők, vállalkozók és intézményvezetők előtt ismertette Erdélyi Ilona, vidékfejlesztő szociális munkás az évek óta összegyűjtött fejlesztési elképzeléseket. A párbeszéddé alakult műhelymunka résztvevői közül többen elmondták elképzeléseiket milyen falut is szeretnének. Legtöbben egy élhető, biztonságos virágos, fiatalokat megtartó faluban szeretnének élni. Ennek legfőbb akadályát a nagyszámú kisebbségben látják. Az egyik fiatal gazda kérte az állattenyésztéshez kapcsolódó szabályok lazítását, mert ő itt szeretné megélhetését biztosító vállalkozását működtetni.

A fejlesztési koncepció rövidesen a képviselő testület elé kerül, annak elfogadása után folytatódik a rendezési terv és a helyi építési szabályzat szakemberek által történő előkészítése, melynek végleges változatát a képviselő testület fogja szentesíteni. A terv várhatóan az elkövetkező tíz évben nem kerül terítékre, ebből következően nagy gondosságot és előrelátást igényel annak előkészítése.

Erdélyi Miklós
polgármester


(a megbeszélés pillanatai a Teleház előadó termében)

 

 

A tartalomból:

      • Óvodabővítés
      • Földrajz óra a Szamos-Kraszna közi víztározóról
      • Díszpolgári cím átadás
      • Állampolgári eskütétel
      • Lekvárfőzés
      • A Jókai Mór ÁMK hírei
      • Sajtóközlemény
      • Megkérdeztük a polgármestert
      • Megemlékezés
      • Szent István napi ünnep
      • Hőnig Istvánra emlékeztek
      • Tenisz torna
      • Templomünnep

 

 

A projekt iroda az Ópályiak Baráti Körének Teleházában található!

4821 Ópályi, Árpád út 3.

 
További cikkeink...