Az Ópályiak Baráti Köre Egyesület sikeresen pályázott a Nemzeti Civil Alapprogram Demokrácia- és partnerség-fejlesztési Kollégiumához
"Civil tanács működtetése Ópályiban" a marginalizálódott társadalmi csoportok leszakadásának csökkentése érdekében" című projekt megvalósítására.
A projket keretében sor került a Civi tanács ülésére, és kommunikációs trénigjére.

 

"KÖZÖS TEVÉKENYSÉGEK A HATÁRMENTI KULTURÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉRDEKÉBEN”

A pályázatot az Európai Unió támogatja a „Magyarország- Szlovákia- Románia- Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program” keretén belűl valósul meg. A teljes költségvetés 99.581 EUR, melyből az Európai Unió és a tagországok társfinanszírozása 93.622,05 EUR.

A pályázat célja:

A hagyományőrzésre alapozott kultúrális tevékenységek fenntartása, népszerűsítése és összehangolása a 4 ország (Magyarország, Szlovákia, Ukrajna és Románia) határmenti területein.

Bővebben...

 

Vasárnap délután 15 órakor indult el Ópályiban a Mikulás és vitte házhoz a gyerekeknek ilyenkor járó ajándékokat. Az Ópályiak Baráti köre kezdeményezte, hogy hirdessük meg a Mikulás ajándékok összegyűjtését a TELEHÁZBA és vigyék hintóval házhoz a Baráti Kör Lovas Szakosztályának tagjai. A gyerekek és felnőttek nagy örömére az ötlet meg is valósult. Balogh Miklós szakosztályvezető volt a Krampusz, Kin István polgárőr parancsnok és Fodor Károly voltak a Mikulások. A nap végén elégedetten nyugtázták a Mikulások a sikeres akciót.

Erdélyi Miklós
polgármester