Közös stratégiaalkotó tréning zajlott a Teleházban  a települési önkormányzat, gazdasági, kulturális és civil szereplők, szervezetek, valamint közigazgatási szakértők részvételével2014. október 21-én.

Ópályi Község Önkormányzata képviseletében 2014 februárjában jelentkezést nyújtottunk be a Nemzeti Közszolgálati Egyetemhez az ÁROP-2.2.22-2013-2013-001 azonosító számú, „Képzés a konvergencia régiókban levő önkormányzatoknak” című projektben illetve a Helyi Közösségi Akadémiák hálózatában való részvételre. A pályázati jelentkezés sikeres volt, és pályázatunkban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (továbbiakban: NKE) befogadta.

A Helyi Közösségi Akadémiák (továbbiakban: HKA) olyan sajátos tudásközpontok, amely a NKE-el együtt szakértői-fejlesztői közösséget alkotnak, melynek célja hogy a fent megjelölt ÁROP projekt keretében a Helyi Közösségi Akadémiák hálózata kialakuljon. A HKA hálózat helyzetelemző tanulmányok készítésével, műhelymunkák lebonyolításával és a jó gyakorlatok terjesztésével segíti a közösségi bázisú stratégiákkal megalapozott helyi fejlesztéseket.

A HKA hálózatba országosan 77 település nyert felvételt. Ezek közül egyik a mi településünk.

A műhelymunka keretében létrehoztuk a törzstagokból álló munkacsoportot, valamint a szerkesztőbizottságot.

Meghatároztuk a stratégiai célokat: Jövőépítés Ópályiban, fókuszban a ,,Hátrányos helyzetűek életminőségének javítása”

A munkacsoport tagjai:

 • Erdélyi Miklós polgármester
 • Papp Mihályné szociális ügyintéző
 • Mészáros Anita közművelődési menedzser
 • Pusztai Balázsné közművelődési programszervező, önkormányzati képviselő
 • Havasi Gusztáv Jeremcsuk László Polgárőr Egyesület elnöke
 • Balogh Ádám Teleszöv Szociális Szövetkezet elnöke, önkormányzati képviselő
 • Drabik Péter Jókai Mór Általános Iskola igazgató helyettese, önkormányzati képviselő
 • Vékonyné Tóth Beáta Mesevár Óvoda vezetője
 • Erdélyi Ilona teleház gazdaasszony

A szerkesztőbizottság tagjai:

 • Erdélyi Ilona
 • Mészáros Anita
 • Havasi Gusztáv
 • Papp Mihályné
 • Pusztai Balázsné

A következő műhelymunka időpontja: 2014. november 5. 13 óra

Erre az alkalomra várjuk az alábbi szervezetek képviselőit is: nyugdíjasok, RNÖ, vallási csoportok vezetői, egyházak, védőnők, gyermekjóléti szolgálat, rendőrőrs, civilszervezetek, SZMK

Erdélyi Ilona, szerkesztőbizottság vezető

Módosítás: (2014. október 29. szerda, 19:40)