A pályázatot az Európai Unió támogatja a „Magyarország- Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013” keretében.

A projekt teljes költségvetése: 131 983 €, melyből az Európai Unió finanszírozása 107 666,38 €. A fennmaradó részt a tagországok társfinanszírozása, valamint a kedvezményezettek önereje biztosítja.

A pályázat célja: határon átnyúló kommunikáció javítása közösségi hozzáférési pontok létrehozásával és fejlesztésével

A pályázat célkitűzései:

- Közösségi hozzáférési pontok létrehozása és fejlesztése a célrégiókban
- A digitális írástudás elsajátítása és fejlesztése a hátrányos helyzetű célcsoportok felzárkóztatása érdekében
- közösségi hálózati stratégia kidolgozása a projekt fenntarthatósága érdekében

Nemzetközi Partnerek:

Domahidai Kraszna Közösségi Egyesület (Románia) Főpályázó

Észak-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyesülete (Magyarország) Projekt Partner

Fő tevékenységek:

  1. Az Észak-alföldi régióban 5 teleház infrastruktúra fejlesztése (Berettyóújfalu, Bocskaikert, Márokpapi, Ópályi, Szentpéterszeg)
  2. Romániában a Partiumban 6 településen közösségi Internet hozzáférési helyek létrehozása
  3. Digitális írástudás fejlesztése a célrégiókban
  4. Közös hálózati stratégia kidolgozása a projekt fenntarthatóságának biztosítása céljából

Célcsoport és kedvezményezettek:

- a határ mindkét oldalán hátrányos helyzetű, hiányos informatikai ismeretekkel rendelkező emberek

- 200 000 fő hátrányos helyzetű ember a határ 2 oldalán, akik ingyenesen használhatják a közösségi hozzáférési helyeket

A sajtóközlemény tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

A program hivatalos honlapja: www.huro.cbc.eu

További információ: Erdélyi Ilona, elnök a hazai partner képviselője

Elérhetőségek: opatel@t-online.hu , tel: +36/44/407-121, 06-30-278-92-40 

 

 

Módosítás: (2013. március 12. kedd, 07:12)