Tanoda - beszámoló

2019. április 01-jén kezdte meg működését a Napsugár Tele-Tanoda, az Ópályi Teleház épületében (4821 Ópályi, Árpád út 3.), melynek fenntartója az Ópályiak Baráti Köre Egyesület (4821 Ópályi, Petőfi út 2.).

A megyei kormányhivatal megadta tanodánk részére a határozatlan időre szóló működési engedélyt.

A „Tanoda szolgáltatást biztosító szolgáltatók befogadására és költségvetési támogatására meghirdetett általános pályázat” vonatkozásában, a Belügyminisztérium 2021. január 01. – 2023. december 31. közötti időszakra vonatkozóan támogatja tanodánk további működését.

Tanodánk működését több alkalommal ellenőrizték. Az ellenőrzések során minden alkalommal megállapították, hogy tanodánk a jogszabályi előírásoknak megfelelően működik.

A tanodában folyó eredményes munka a több éves tapasztalattal rendelkező, a gyermekek érdekeit, szükségleteit előtérbe helyező szakmai teamnek – (inkluzív nevelés-magyar szakos tanár; tanító, lovári és angol nyelvtanár; okleveles matematika tanár; szociálpedagógus; táncoktatók; zenével foglalkozó szakemberek; az oktató-nevelő munkát segítők, önkéntesek) köszönhető.

Fontosnak tarjuk, hogy diákjaink hasznosítható tudást szerezzenek, felkészültek legyenek az élethosszig tartó tanulásra, a társadalom hasznos tagjaivá válhassanak és sikerrel lépjenek be a későbbiekben a munkaerőpiacra. Külön figyelmet fordítunk a gyerekek tanulási stílusának, személyiségének megismerésére, kibontakoztatására, fejlesztésére, szociális kompetenciáik fejlesztésére.

A szolgáltatás hétfőtől-péntekig 14:00-18:00 között működik az Ópályi Teleházban.

Napi egyszeri étkezést biztosítunk a gyerekek számára (uzsonna).

A szolgáltatás minden igénybevevő számára térítésmentes.

A tanoda által biztosított programokon 20-25 gyermek vesz részt. A nagyobb rendezvényeken a szülők és az együttműködő partnerek – Jeremcsuk László Polgárőr Egyesület; Roma Nemzetiségi Önkormányzat - is aktívan részt vesznek, továbbá rendszeresen tartanak előadásokat (baleset- és bűnmegelőzés, drogprevenciós) is.

A Napsugár Tele-Tanoda a tantárgyi fejlesztések mellett számos programmal segíti a gyermekek fejlődését, biztosítja számukra a szabadidő hasznos eltöltését:

megemlékezések:

 • Magyar Kultúra Napja; Március 15.; Október 6.; Október 23., melyekre színvonalas műsorokkal készülnek a gyermekek
 • cigánytánc órák
 • ebben az évben elindult a gitár-suli, a diákok nagy örömére; a gitárok mellett számos egyéb hangszer (darbuka, cajon, csörgődob, kanna, fakanál, csörgőkarika) használatát is elsajátíthatják a tanulók
 • néptánc órák
 • cigány nyelv elsajátítása, gyakorlása
 • digitális kompetenciafejlesztés – számítógép, tablet, biztonságos internethasználat; ebben az évben 13 új tablettel sikerült bővítenünk a már meglévő eszközparkunkat
 • sportfoglalkozások
 • drogprevenciós előadások
 • baleset- és bűnmegelőzési előadások
 • pályaorientációs előadások
 • az egészséges életmódhoz kapcsolódó előadások
 • felvilágosító előadások
 • bábelőadás; drámajátékoknyári napközis táborok
 • ünnepekhez kapcsolódó kézműves foglalkozások: Húsvét, Mikulás, Karácsony

Az Ópályiak Baráti Köre Egyesület a kialakult vírushelyzet miatt minden hónapban élelmiszercsomagokkal segíti a tanodába járó gyermekek családjait.

A Napsugár Tele-Tanoda szabadidős foglalkozásainak keretein belül sakkozhatnak, csocsózhatnak, ping-pongozhatnak, dartsozhatnak és labdázhatnak a gyerekek.

Ópályi, 2021.06.25.                                                                              Barta Edit
Napsugár Tele-Tanoda
tanodavezető

 

 

2021-07-26 16:20:09